Máy xúc lật LW300KN gầu 2.2m3

Trọng lượng nâng:            3000 kg

Dung tích gầu:                   1.8 ~2.2 m3

Trọng lượng vận hành:     11.400 kg