Máy Xúc Lật LN800KW Gầu 6.0m3

Trọng lượng vận hành: 28500 kg

Công suất động cơ:      261 kW

Trọng lượng nâng:        7000 kg