Máy xúc lật LW500KN Gầu 4.2m3

Trọng lượng nâng:         5000 kg

Dung tích gầu:                3.0 – 3.5 – 4.0 m3

Trọng lượng vận hành: 17.800 – 19. 500 kg