Máy Xúc Lật LW156FV Gầu 1m3

Trọng Lượng Vận hành :  4850 kg

Trọng Lựơng nâng :          1500 kg

Dung tích gầu :                  0.9 ~ 1.0m3