Sức nâng: 3000 kg –  Dung tích : 1.8 ~ 2.2 m3 -LW300FN

  •  Trọng lượng nâng :             3000 kg
  •  Trọng lượng vận hành  :     10.800 kg

  •  Dung tích gầu :                    1.8 ~ 2.2 m3