SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ


XCMG luôn giữ vai trò tiên phong trong ngành công nghiệp máy móc xây dựng của Trung Quốc trong 25 năm.

Số 1 trong ngành công nghiệp máy móc xây dựng của Trung Quốc

Số 5 trong ngành công nghiệp thiết bị xây dựng thế giới

Số 2 trong số 100 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp máy móc Trung Quốc